สวัสดี!

Z-Libraryเป็นหนึ่งในห้องสมุดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เรามีเป้าหมายที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงงานเขียนและวรรณกรรมได้ ปัจจุบันZ-Libraryมีหนังสือมากกว่า11,179,413เล่ม และบทความมากกว่า84,837,000ฉบับ Z-Libraryมีเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากในสหรัฐฯ รัสเซีย เยอรมนี ฟินแลนด์ มาเลเซีย และลักเซมเบิร์ก ข้อมูลที่เราจัดเก็บทั้งหมดนั้นใหญ่กว่า220 TB! ทุก ๆ เดือน ผู้คนหลายล้านคนใช้ Z-Library เพื่อวัตถุประสงค์ของแต่ละคน และนั่นหมายความว่าเราเดินมาถูกทางแล้ว แต่มันคงจะเป็นเรื่องยากที่จะบรรลุเป้าหมายหากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคุณ

Only thanks to your support over the past six months, the following important updates have been implemented: moderation interface for users, recruited a big team of moderators, which resulted in improving the quality of the book collection; made a selection of booklists for the categories, added over 100 languages to filter and translated our Android app in to 27 languages. Many visual changes have also taken place, such as redesigned book requests section, new Z-Library letters, improved “My uploads” and “Add book” pages, completely reworked the "Report a problem" option. Moreover, numerous invisible but essential technical updates have been made. การสนับสนุนอย่างแข็งขันของคุณมอบความแข็งแกร่งให้กับทีมของเรา และเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานของเรา ทุก ๆ ดอลลาร์ที่บริจาคไม่ได้เป็นแค่เงินสำหรับเรา แต่มันคือความมั่นใจว่าคุณต้องการโครงการนี้จริง ๆ!

Z-Library เป็นโครงการไม่แสวงหาผลกำไรที่เกิดขึ้นโดยการเงินทุนของเหล่าผู้ก่อตั้ง และการสนับสนุนจากคุณ ปัจจุบัน (15 September 2022) ในเดือนมีนาคม และกันยายนของทุกปี เราจัดสรรการระดุมทุนเพิ่มเติมเพื่อการบำรุงรักษาและพัฒนาโครงการ เราจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุก ๆ ดอลลาร์ที่บริจาคให้แก่เรา

ขอแสดงความนับถือ,
Z-Library ผู้ดูแลระบบ

ผู้บริจาคล่าสุด

$4
houwu
29 Sep 2022, 07:57
$7
Jim
29 Sep 2022, 07:57
$5
hsl88819914
29 Sep 2022, 07:57
$7
Ron
29 Sep 2022, 07:57
$25
KJV
29 Sep 2022, 07:56
$10
ql0u0lp
29 Sep 2022, 07:56
$5
Jolkssss
29 Sep 2022, 07:55
$20
maggie
29 Sep 2022, 07:55
$17
Gina
29 Sep 2022, 07:55
$1
Anonymous
29 Sep 2022, 07:54
$4
Tony
29 Sep 2022, 07:54
$20
mcl
29 Sep 2022, 07:53
$4
songzhouchen
29 Sep 2022, 07:53
$1
Mr
29 Sep 2022, 07:52
$15
ex
29 Sep 2022, 07:52
$5
Sarah
29 Sep 2022, 07:50
$5
Jackson
29 Sep 2022, 07:50
$5
sophie
29 Sep 2022, 07:50
$10
wenp
29 Sep 2022, 07:50
$10
maripepi
29 Sep 2022, 07:48
$10
quanhz
29 Sep 2022, 07:48
$5
qingwen
29 Sep 2022, 07:48
$4
Sakuma
29 Sep 2022, 07:48
$4
Yutong
29 Sep 2022, 07:48
$5
arnie
29 Sep 2022, 07:48
$5
ceci224
29 Sep 2022, 07:48
$10
victoria
29 Sep 2022, 07:46
$20
lessons
29 Sep 2022, 07:46
$4
ZHAOJIARUI
29 Sep 2022, 07:46
$10
tuca
29 Sep 2022, 07:45
$10
raypride
29 Sep 2022, 07:45
$4
MIRIAM
29 Sep 2022, 07:45
$15
Anonymous
29 Sep 2022, 07:45
$10
ithakawang
29 Sep 2022, 07:44
$5
Edmarie
29 Sep 2022, 07:44
$10
Solidus
29 Sep 2022, 07:44
$10
pumpkin
29 Sep 2022, 07:43
$5
John
29 Sep 2022, 07:42
$10
Amara
29 Sep 2022, 07:42
$1
XIAOHAN
29 Sep 2022, 07:41
$5
Nicoooole
29 Sep 2022, 07:41
$1
Rm0707
29 Sep 2022, 07:41
$4
Arthur
29 Sep 2022, 07:40
$10
puddin
29 Sep 2022, 07:40
$12
David
29 Sep 2022, 07:40
$10
McPeace
29 Sep 2022, 07:40
$10
Val
29 Sep 2022, 07:40
$4
伫木
29 Sep 2022, 07:39
$5
Hashim
29 Sep 2022, 07:39
$10
沐石mu
29 Sep 2022, 07:38
$10
erollgarner
29 Sep 2022, 07:38
$25
jorge855
29 Sep 2022, 07:38
$10
SilverHM69
29 Sep 2022, 07:38
$5
General
29 Sep 2022, 07:37
$12
Jackson
29 Sep 2022, 07:37
$5
the_tree
29 Sep 2022, 07:36
$5
john
29 Sep 2022, 07:34
$5
Kaede
29 Sep 2022, 07:34
$10
gaonxing
29 Sep 2022, 07:33
$5
VIP
29 Sep 2022, 07:33
$10
VIP
29 Sep 2022, 07:32
$10
VIP
29 Sep 2022, 07:32
$5
damian
29 Sep 2022, 07:32
$5
abby
29 Sep 2022, 07:31
$4
Della
29 Sep 2022, 07:31
$4
zhy
29 Sep 2022, 07:30
$5
ochirbold
29 Sep 2022, 07:30
$5
sova
29 Sep 2022, 07:30
$5
Cibyl
29 Sep 2022, 07:29
$8
shika
29 Sep 2022, 07:29
$5
Tan
29 Sep 2022, 07:29
$5
wq孙悟空
29 Sep 2022, 07:29
$10
sdn
29 Sep 2022, 07:27
$5
DAL
29 Sep 2022, 07:26
$4
Lily0312
29 Sep 2022, 07:25
$5
PLmars
29 Sep 2022, 07:25
$10
samsung
29 Sep 2022, 07:24
$9
doublemoon
29 Sep 2022, 07:23
$4
19931124mm
29 Sep 2022, 07:23
$15
Potato2011
29 Sep 2022, 07:23
$1
Z圖書館Z
29 Sep 2022, 07:23
$5
Unixury
29 Sep 2022, 07:23
$10
Johnlock221B
29 Sep 2022, 07:22
$2
traffic
29 Sep 2022, 07:22
$10
Pemberley0351
29 Sep 2022, 07:22
$2
Shira
29 Sep 2022, 07:22
$1
Sithmaster
29 Sep 2022, 07:20
$1
Cosine
29 Sep 2022, 07:20
$5
Wang
29 Sep 2022, 07:20
$5
Anonymous
29 Sep 2022, 07:20
$5
bobbywuwu
29 Sep 2022, 07:20
$5
Bys
29 Sep 2022, 07:19
$5
Jess
29 Sep 2022, 07:19
$5
Jess
29 Sep 2022, 07:18
$5
Linlove
29 Sep 2022, 07:18
$3
Tam
29 Sep 2022, 07:18
$1
Wendy
29 Sep 2022, 07:17
$5
nathaliagiordanoa
29 Sep 2022, 07:16
$4
ddddd
29 Sep 2022, 07:16
$10
Omnio
29 Sep 2022, 07:16

ผู้บริจาคสูงสุด

$300
Takashi
25 Sep 2022, 14:37
$300
Cristian
26 Sep 2022, 12:49
$300
Margaret
27 Sep 2022, 11:17
$250
Akshay
23 Sep 2022, 07:40
$200
Teppner
20 Sep 2022, 14:02
$200
Chris
23 Sep 2022, 22:35
$200
Dieu
26 Sep 2022, 23:19
$200
xtrozet
25 Sep 2022, 10:46
$161
MundoChild
21 Sep 2022, 03:59
$158
Kitten
17 Sep 2022, 02:48
$150
Daniel
19 Sep 2022, 16:04
$150
Shonki
19 Sep 2022, 07:00
$150
Cordeiro
20 Sep 2022, 13:27
$150
NANO
20 Sep 2022, 11:38
$150
Fuligule
22 Sep 2022, 08:48
$150
james
15 Sep 2022, 19:34
$150
Dunnigan
21 Sep 2022, 00:02
$150
Fondation
20 Sep 2022, 08:21
$150
Anonymous
23 Sep 2022, 02:22
$135
Herbie
28 Sep 2022, 21:11
$130
Brie
18 Sep 2022, 16:14
$126
Enark
20 Sep 2022, 06:50
$125
Anonymous
26 Sep 2022, 13:54
$125
lys
18 Sep 2022, 09:52
$125
Rob
27 Sep 2022, 12:17
$120
loribeth
24 Sep 2022, 23:50
$110
thinh
18 Sep 2022, 12:39
$110
Maycon
16 Sep 2022, 20:19
$110
xavi
22 Sep 2022, 20:18
$110
Ruby
25 Sep 2022, 11:35
$110
Sophinette
20 Sep 2022, 01:15
$110
sadie
21 Sep 2022, 17:23
$103
J
28 Sep 2022, 04:32
$101
Jersey
24 Sep 2022, 18:48
$100
SimpliTaught
27 Sep 2022, 10:25
$100
dhagmar
27 Sep 2022, 17:46
$100
JJ
21 Sep 2022, 01:29
$100
rich
19 Sep 2022, 14:24
$100
Nick
20 Sep 2022, 23:13
$100
Qing
20 Sep 2022, 20:20
$100
Poso
20 Sep 2022, 07:58
$100
Juice
27 Sep 2022, 08:07
$100
C
27 Sep 2022, 11:03
$100
Nina
18 Sep 2022, 17:59
$100
wellzini
21 Sep 2022, 22:22
$100
Ming
22 Sep 2022, 09:52
$100
ZL5322zl
21 Sep 2022, 18:18
$100
Lynne
19 Sep 2022, 21:11
$100
Luiz
16 Sep 2022, 14:47
$100
Lewin
21 Sep 2022, 08:55
$100
charles
19 Sep 2022, 17:43
$100
Johnny
16 Sep 2022, 23:48
$100
KK
17 Sep 2022, 11:10
$100
Virginiek
27 Sep 2022, 12:02
$100
Patrick
20 Sep 2022, 12:31
$100
Pixelpower
29 Sep 2022, 04:36
$100
alfm
27 Sep 2022, 08:13
$100
Rusty
29 Sep 2022, 04:19
$100
Paul
28 Sep 2022, 00:10
$100
Massimo
20 Sep 2022, 06:23
$100
Bobbi
27 Sep 2022, 20:44
$100
revirado
20 Sep 2022, 00:34
$100
Anonymous
20 Sep 2022, 04:33
$100
Walter
23 Sep 2022, 18:48
$100
Lucie
16 Sep 2022, 22:50
$100
Christian
27 Sep 2022, 23:52
$100
Joe
27 Sep 2022, 01:02
$100
ar
27 Sep 2022, 06:13
$100
Anonymous
28 Sep 2022, 03:21
$100
lenoir@ucdavis.edu
20 Sep 2022, 18:27
$100
hoplitae
19 Sep 2022, 12:38
$100
Colleen
28 Sep 2022, 10:11
$100
cyrouslan
16 Sep 2022, 07:28
$100
Kenny33
18 Sep 2022, 13:09
$100
fuquau
17 Sep 2022, 22:35
$100
Melanie
24 Sep 2022, 18:34
$100
Steve
26 Sep 2022, 11:10
$100
Anonymous
16 Sep 2022, 12:35
$100
BJH
25 Sep 2022, 03:41
$100
Tim
17 Sep 2022, 00:50
$100
Frankie
16 Sep 2022, 14:20
$100
Sury
17 Sep 2022, 17:52
$100
Anna
25 Sep 2022, 06:30
$100
yan
19 Sep 2022, 21:21
$100
tica
27 Sep 2022, 18:30
$100
Eka
20 Sep 2022, 07:20
$100
roger
27 Sep 2022, 21:48
$100
Reffernita
27 Sep 2022, 06:48
$100
smackdab
27 Sep 2022, 16:58
$100
Donnie
27 Sep 2022, 15:10
$100
leanne
29 Sep 2022, 02:12
$100
Karyn
17 Sep 2022, 11:48
$100
zinnia
23 Sep 2022, 10:02
$100
tebo
17 Sep 2022, 20:22
$100
Lula
23 Sep 2022, 20:02
$100
Didier
17 Sep 2022, 12:49
$100
SAlAJAMI
16 Sep 2022, 18:10
$100
Fearey
22 Sep 2022, 20:35
$100
mkarp
25 Sep 2022, 19:17
$100
montaigne
15 Sep 2022, 16:50